Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Обявление

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Община Мизия град Мизия на основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № РД.11-50/21.02.2014г. на Кмета на Общината обявява конкурс за заемане на длъжността „Фронт-офис мениджър" на Общински туристически, информационен и експозиционен център

І.Изисквания към кандидатите:
1.Образование - висше по туризъм с образователно – квалификационна степен „бакалавър" по туризъм или маркетинг
2.Трудов стаж – над 1 години по специалността
3.Да не е осъждан, с влязла в сила присъда за умишлено престъпление.
4.Да не страда от заболявания, които застрашават живота или здравето на туристите и гостите
5.Да е български гражданин.
Други изисквания: да притежава компютърна грамотност;
ползване на западен език (английски, немски, френски или др.)
Кратко описание на длъжността: Посреща туристите и гостите на град Мизия и осигурява транспортирането им до обектите за настаняване.
Предоставя информация на местни граждани, гостите и туристите на град Мизия за туристически маршрути, екопътеки, природни и исторически забележителности на Общината и страната
ІІ.Начин на провеждане на конкурса:
Кандидатите, одобрени по документи ще бъдат поканени на среща-събеседване.
ІІІ.Необходими документи за допускане до конкурс:
1. Moтивационно писмо;
2. Автобиография по образец;
3. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации;
4. Свидетелство за съдимост - ксерокопие, от което да е видно, че срокът му не е изтекъл.
5.Документ за самоличност ( копие)
6.Копие от трудова книжка и / или служебна кнажка и / или осигурителна книжка официалент документ, удостоверяващ трудовия стаж и заеманите длъжности
7.Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването (оригнал).

Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас, моля изпратете Вашите документи в едномесечен срок от дата на публикуването на обявата във вестник „Мизия " и вестник „Враца днес" на адрес: град Мизия, област Враца, ул."Георги Димитров" № 25-27 или на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .
Кандидатите, одобрени по документи ще бъдат поканени на среща-събеседване
и ще бъдат уведомени писмено
До участие в среща-събеседване няма да се допускат кандидати, които не са представили всички необходими документи или представените не удостоверяват изпълнението на посочените изисквания за заемане на длъжността.
Резултатите от всеки етап на подбора ще бъдат публикувани в сайта на Общината, на адрес miziabg.com и на информационното табло на първия етаж в административната сграда на Общинската администрация.
Заповедта за провеждането на конкурса и длъжностната характеристика на конкурсната длъжност са на разположение на кандидатите в служба " Човешки ресурси " при Община Мизия.
За справки: гр.Мизия – 3330, обл.Враца, ул." Г.Димитров " № 25-27 Община Мизия град Мизия 09161 / 23-15 вътр.108 и 102, факс тел.09191 / 21-38; 20-12

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ
Д-р В.КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"