Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Профил на купувача Документация за участие в обществена поръчка по реда на Глава осма „а” за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана, на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет:

Документация за участие в обществена поръчка по реда на Глава осма „а” за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана, на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет:

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Изпълнение на дейности за разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики, изготвяне на Последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Мизия 2007-2013 г. и разработване Стратегия за привличане на инвестиции, Стратегия за развитие на туризма в община Мизия 2014-2020 г., и дългосрочна Програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на ВЕИ и биогорива 2014-2020 г.", включваща обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1. „Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики"
Обособена позиция 2. „Изготвяне на Последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Мизия 2007-2013г.";
Обособена позиция 3. „Разработване Стратегия за привличане на инвестиции и Стратегия за развитие на туризма в община Мизия 2014-2020г.";
Обособена позиция 4. „Разработване на дългосрочна Програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на ВЕИ и биогорива 2014-2020 г."

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"