Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Информация Важни телефони

Важни телефони

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 4
Слаба статияОтлична статия 
Община МИЗИЯ         
тел. код: 09161                   пощ.код: 3330
Общински съвет
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МИЗИЯ, , ул. "Георги Димитров" 25-27,
председател                   2485
 
Общинска администрация
ОБЩИНА МИЗИЯ, , ул. "Георги Димитров" 25-27, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
централа                     2315
кмет                              2012
зам.-кмет                     2240
секретар                      2214
гл. счетоводител        2315, вътр.107
факс                             2138; 2012
ДирекцияАдминистративно-правно и информационно обслужване”
централа                       2315 вътр. 119
Дирекция „Устройство на територията и икономически дейности”
Директор Дирекция „УТИД” 23-15, вътр.115
Местни данъци и такси
тел.                               2449
Гл. спец.”Образование и култура”
тел.                               2315, вътр.114
Общински център за услуги
ръководител              2315, вътр.102
Териториално-селищно устройство, стопански дейности и трудова заетост
зам.-кмет                     2214
Устройство на територията, отдел
гл. специалист             2315, вътр.110
Финансово-счетоводни дейности и управление на общинската собственост, отдел
гл. специалист             2315, вътр 115, 107
 
"ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН" на който гражданите могат да подават сигнали на нарушения на нормативните изисквания за отпадъците, както и на предложения за подобрение на политиките по отпадъци - 09161/23-15 email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
 
Кметства, кметски наместници
ВОЙВОДОВО, , ул. "Георги Димитров" ,
кмет                              09164/2241
КРУШОВИЦА, , ул. "Люлин" 16а,
кмет                              09164/2235
ст.спец.бюджет          09164/2237
ЛИПНИЦА, , ул. "Георги Димитров" 15,
кмет                              09167/2222
ст.спец. бюджет         09167/2322
САРАЕВО, , ул. "Христо Ботев" 35,
кметски наместник    09161/2327
СОФРОНИЕВО, , ул. "Георги Димитров" 6,
кмет                              09165/2021
гл. спец. кметство      09165/2122
ст.спец. бюджет         09165/2314
 
Агенции и комисии към МС
Служител по сигурността на информация и ОМП
тел.                               2107
 
Вътрешни работи
ПОЛИЦЕЙСКИ УЧАСТЪК, , ул. "Петко Банков" 1а,
началник                     2045
 
Земеделие и гори
"ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА" • НАЦИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА,
Държавен ветеринарносанитарен контрол
тел.                                         0887735509 Д Христова
"ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ УЧАСТЪК" • НАЦИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА,
тел.                                         0889442396 Д Вичев
тел                                          0897816139 Д Личков
 
Култура и туризъм
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ, , ул. "Петко Банков" 3,
тел.                               2384
ЧИТАЛИЩЕ, , ул. "Петко Банков" 3,
тел.                               2384
 
Транспорт и съобщения
"ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ" • БЪЛГАРСКИ ПОЩИ, ЕАД
тел.                               2110
тел.                               2300
 
Труд и социална политика
"ДИРЕКЦИЯ" • АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, , ул. "Георги Димитров" 25-27, ет. 4,
тел.                               2116
тел.                               2234
БЮРО ПО ТРУДА, ДИРЕКЦИЯ - ОРЯХОВО, ул. "Георги Димитров" 25-27,
филиал
тел.                               2239
 
Справочна информация
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, , ул. "Петко Банков" 2,
началник                     0889316783
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ,
тел.                              070010010
тел.                             0887842778
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"