Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №15 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №15 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА
3330,ГР.МИЗИЯ ,ТЕЛ.: 09161/2315, ФАКС 09161/2012,
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;miziabg.com

Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че e изготвен проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия
На основание чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия ,в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа както и на
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

МОТИВИ :

1.Основните причини, налагащи приемане на нова Наредба №15 са промените в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, в сила от 01.01.2014г. и от 01.01.2015г.
2.Наредбата ще регламентира администрирането на местните данъци на територията на Община Мизия.
3.За прилагане на новата Наредба не са необходими финансови средства.
4. Наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.
5.Очакваният резултат от приемане на новата Наредба е актуализиране на размерите на данъците и ползването на преференции за данъкоплатците, в съответствие на новите законови разпоредби.
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В.КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"