Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ЗАПОВЕД

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

З А П О В Е Д

№РД.11-27/24.01.2014г

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.9 т.4, чл. 13 т.3 , т.6 ,т.7от НАРЕДБА № 1 За поддържане и опазване на обществения ред,чистотата и общинското имущество на територията на община Мизия

ЗАБРАНЯВАМ:

Изхвърлянето и складирането на битови и строителни отпадъци както и бъркането на бетон, хоросан и др. по ул. Ц.Церковски , ул. А. Якимов, ул. Цар Освободител и ул. Милин камък в гр. Мизия и прилежащите тротоари реализирани със средства по европейски проекти.
При не спазване на заповедта нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно НАРЕДБА № 1 За поддържане и опазване на обществения ред,чистотата и общинското имущество на територията на община Мизия.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

Настоящата заповед да се доведе до знание на живущите на горепосочените улици в гр. Мизия, за сведение срещу подпис.

КМЕТ
НА ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"