Община Мизия

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 

1. Организационно състояние на местната комисия.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните има законосъобразен характер - в съответствие с чл.6 от ЗБППМН. МК  функционира на основание Заповед № 177/ 27.03.2009г. на кмета на Община Мизия. В нейния състав са включени 10 членове - представители на общинската администрация, Главен специалист “ Образование”, директори на училища, педагози, социален работник, представител на полицията.   Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) е общинска структура, създадена и работеща на основание ЗБППМН. Председател на комисията е Зам.-кмета. Между заседанията на комисията текущите въпроси се решават от петчленно Оперативно Бюро. Провеждат се през годината пет заседания с конкретен дневен ред, отразяващ дейността на комисията, изпълнението на взетите решения и резултатите от реализираните иновационни практики.
МКБППМН осъществява и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината по отношение на малолетните и непълнолетни лица, инициира програми за противодействие на противообществените прояви, създава помощни органи, сътрудничи си с всички институции, работещи с и за деца, поддържа контакти с правозащитните и правораздавателни органи.

Секретар на МКБППМН – Даниела Пожарашка

Телефон за връзка: 09161 / 23-15 вътр.123

ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ НА МКБППМН:

 • Футболен турнир за купата на „Косаня" ЕООД.
 • Областно състезание по БДП «Да обучим и опазим децата в пътното движение"
 • Активно участие на децата в Общински Великденски концерт, както и съдействие от тяхна страна за подреждането на великденската изложба.
 • Участия в мероприятията при посрещането на походниците в Националния поход "По пътя на Ботевата чета" в с.Софрониево
 • Участия в отбелязването на Първи юни.-Международния ден на детето с великолепно детско шоу и конкурс"Мини Мис" и "Мини Мистър", както и конкурс за детска рисунка "Мое шарено детство"
 • По покана на Община Козлодуй се включихме в Екопоход и разходка с кораба "Радецки”по р.Дунав в "Деня на р.Дунав" 29.06.2008г.
 • Състезание по плуване на плувен комплекс „Свети Илия" - гр.Мизия в "Панаирни дни 2008"
 • Екскурзия до  пещерата" Леденика"
 • Спортен риболов на р.Дунав съвместно с ЛРД «Сокол»
 • Участие  в  Национален  конкурс"Морето,морето,морето" за компютърна графика-спечелено I място.
 • Ден на мобилността - екопоход- Ботев парк гр.Козлодуй.
 • Конкурс"Коледа", организиран  от Регионален  инспекторат по образовението - Враца.
 • Ден на толерантността-конкурс за есе и рисунка.
Участия в Коледен  общински  празник -  украса на коледна елха, изложба-базар  от сурвачки, коледни венци и сувенири изработени от децата
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"