Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

О Б Я В А

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГРАД МИЗИЯ

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Минимални и специфични изисквания за длъжността:
Образование: Средно специално електротехническо образование
Професионален опит: Над 1 година трудов стаж по специалността

Допълнителна квалификация:
 Да притежава свидетелство за правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки;
 Да притежава свидетелство за управление на МПС категория „С";
 Да притежава удостоверение за придобита „четвърта" квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
 Да живее и има адресна регистрация в град Мизия;

Необходими документи за кандидатстване:
1.Мотивационно писмо
2.Документ за самоличност /копие/
3.CV
4.Копие от:
• диплома за завършено образование;
• свидетелство за правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки;
• свидетелство за управление на МПС категория „С"
• удостоверение за придобита „четвърта" квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи
5.Трудова книжка /копие/;
6.Свидетелство за съдимост;
7.Карта от предварителен медицински преглед.
При подаване на документите кандидатите представят и оригналите на ксерокопираните документи за сверяване.

Начин на подбор на кандидатите:
Класация по документи и събеседване.

Документите ще се приемат в служба „Човешки ресурси" при Община Мизия в срок до 20.01.2014г.
За справки: град Мизия – 3330, област Враца, ул. „Георги Димитров" № 25-27 Община Мизия тел.09161 / 23-15, вътрешен 108, факс 09161 / 20-12.

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"