Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Общински съвет Структура на Общинския съвет

Структура на Общинския съвет

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: ЛИДИЯ КОСТОВА

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: САШКА НАЧАЛНИШКА

Постоянни комисии /ПК/ към ОбС – Мизия за мандат 2015-2019г. :

І ПК- .Постоянна комисия по финанси, бюджет, общинска собственост, данъчна политика и устройство на територията - с участие на 5 (петима) общински съветници (I ПК).
Председател: Лидия Костова
Зам.председател: Сашка Началнишка
Секретар: Галя Ангелова
Членове:1Борислав Тоев
2. Валя Берчева

ІІ ПК- Постоянна комисия по икономическо и регионално развитие, европейски програми и проекти, земеделие и екология
Председател: Теменужка Желязкова
Зам. предс.: Борислав Тоев
Секретар: Валя Берчева
Членове:1. Стоянчо Радойски
2. Иво Иванов

ІІІ .ПК – Постоянна комисия по образование, култура , здравеопазване и социални дейности, спорт и туризъм, спазване на човешките права, връзки с обществеността
Председател:Йорданка Бадикова
Зам. предс. : Галя Ангелова
Секретар : Сашка Началнишка
Членове :1 Евгени Николов
2. Стоянчо Радойски

ІV ПК - Постоянна комисия по спазване на обществен ред и сигурност, БД, бедствия, аварии и катастрофи

Председател: Цветан Василев
Зам. предс. : Верка Николова
Секретар : Теменужка Желязкова
Членове :1 Иво Иванов
2. Иван Даков

V ПК Постоянна комисия по приложение на ЗПУКИ (за конфликт на интереси)
Председател: Иван Даков
Секретар: Цветан Василев
Член : Евгени Николов

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Български
 
Банер
 
Банер
Банер
Банер

Последни новини