Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица ,че e изготвен проект на Наредба за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на община Мизия
На основание чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение ,в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия ,в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа както и на
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

МОТИВИ :

1.Основна причина, която налага приемането е, че предоставеният проект синхронизира местното законодателство с националнотo, а именно: Закон за управление на отпадъците /обн. в ДВ, бр.53/13.07.2012г./.
2. На основание чл.22 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 19, ал. 1 от същия действащата към момента Наредба, приета от Общински съвет Мизия с Решение №137/26.09.2008г. е необходимо да бъде изменена съгласно новия Закон за управление на отпадъците /обн. в ДВ, бр.53/13.07.2012г./.
3. Целите, които се поставят с новата Наредба са:.
• да се предотврати и намали вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда;
• да се подобри реда и условията за изхвърлянето, събирането, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, производствени и масово разпространени отпадъци на територията на общината;
• поддържане чистотата на територията на общината
4 .За прилагане на новата наредба не са необходими финансови средства.
5. С новата Наредба ще се:
• подобрят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането и обезвреждането на битовите отпадъци;
• ограничи броят на нерегламентираните сметища на територията на общината;
• предотврати изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта места;
• подобри цялостния облик на община Мизия.
6.Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"