Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-10 / 13.11.2013 г. на Кмета на Община Мизия е разрешено частично изменение на Подробен устройствен план (План за регулация) на гр. Мизия, в обхвата на имот, с идентификатор 501.1487, представляващ част от УПИ І, кв. 73, с отреждане „За озеленяване" и УПИ ІІ, кв. 73, с отреждане „За жилищно строителство" и двете собственост на наследниците на Милчо Георгиев Тодоров, с цел обособяване на нови УПИ.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ решенията и заповедите по чл.124 и 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
/Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ/

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"