Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ГРАД ОРЯХОВО

РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ГРАД ОРЯХОВО

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

СЪОБЩЕНИЕ
за не допускане на пожари през есенно-зимния сезон 2013 - 2014год.

Ръководството на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението " - Оряхово обръща внимание на обществеността да спазва следните противопожарни изисквания:

1.Да не се допуска претоварване на електрическите мрежи и инсталации ,а там където е възможно да се извършват промени и ремонти на амортизираните такива.
2.Употребата на уреди , работещи с газ "пропан-бутан" изисква особено внимание. Всички газови уреди да са стандартни, технически изправни и да се монтират от правоспособни техници. Изпробването на херметичност на тръбопроводите и крановете на газовите уреди да става със сапунена пяна.При установяване изтичане на газ в помещение , в никакъв случай да не се включват или изключват ел.уреди, ел.ключове, ел.звънци и каквито и да са ел.консуматори , да не се използуват за осветяване никакви открити огнеизточници, да не се предизвикват искри по никакъв начин за да не се допусне експлозия ! Внимателно да се изнесе газовата бутилка навън и се проветри помещението ! Изтичането на газ се усеща по специфичната остра миризма на чесън !
3.Службите за социално осигуряване,кметствата и гражданите ,докол-кото е възможно да указват помощ и наблюдение на възрастни и самотноживеещи стари хора.
4.Печките на твърдо гориво трябва да са облицовани отвътре с огнеупорни тухли, със здрави скари и врати, които плътно се затварят. Под тях да има негорими подложки. Комините да са измазани, като в радиус 10 сантиметра от тях няма вградени греди и горими материали. Да не се оставят горими материали на разстояние по-малко от 80 сантиметра от отоплителния уред. Изключително опасно е печките на твърдо гориво да се разпалват с леснозапалими и горими течности. Сгурията да се изхвърля на пожаробезопасни места.
5.Нафтовите печки трябва да са стандартни, с изправен дозатор и резервоар, добре затегнати тръбопроводи, по които да няма течове. Под печката да има тава за събиране на разлято гориво. Опасности от експлозия крият опитите повторно да се запалва изгаснала , но не изстинала нафтова печка.
6.Електрическите отоплителни и нагревателни уреди да се включват в ел. мрежа посредством правилно оразмерени проводници, стандартни ел. прекъсвачи, щепсели и контакти. Ел.акумулиращите печки да се включват на отделен токов кръг с автоматичен предпазител.Общата мощност на ел.консуматорите да съответства на възможностите на ел.инсталацията да поема определен товар.
7.Отоплението на малки прасета, пилета и др. животни да става с нагревателни лампи, които да са защитени с метална мрежа с отвори 3 х 3 мм. , а захранването да е от отделен токов кръг.
8.В случай на пожар да се запази самообладание без да се създава паника като първо се уведоми службата за пожарна безопасност и спасяване след което се пристъпи към евакуация на хора и животни ,както и гасене с подръчни уреди и съоражения, а след пристигане на противопожарните автомобили да се изпълняват указанията на специализираните органи.
9.Приканват се домсъветите в жилищните сгради да обърнат внимание за почистване на комините, почистване горимите отпадъци от мазетата,таваните и стълбищните клетки ,а в случай на проблемни ситуации да сигнализира РСПБЗН-Оряхово на тел.091712579 за взимане на компетентно решение.

Граждани, не оставяйте без надзор най-голямото богатство - децата ! Не допускайте деца да играят с кибрит и други огнеизточници !

РАЙОННА СЛУЖБА
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
ГРАД ОРЯХОВО

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"