Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения О Б Я В А ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

О Б Я В А ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 


НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 128, АЛ.5 (ред.,ДВ,бр.17/2009г.) ПО РЕДА НА ЧЛ. 121, АЛ. 1 (ред.,ДВ,бр.65/2004г.) ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

„ЮЖЕН ПОТОК БЪЛГАРИЯ" АД УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧЕ Е ОРГАНИЗИРАНА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА ЛИНЕЙНИ ОБЕКТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА - ФАЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ЮЖЕН ПОТОК НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ", ВКЛЮЧВАЩ ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ЗА ТРАСЕТО НА ГАЗОПРОВОДА, НЕГОВИТЕ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПЛОЩАДКИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОБСЛУЖВАЩАТА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ЗЕМЛИЩАТА НА ГР. МИЗИЯ И С. ВОЙВОДОВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ
СРЕЩАТА ЩЕ ПРОВЕДЕ НА 09.10.2013 г. ОТ 15.30 ч. В ОБЩИНСКИ КЛУБ ГР. МИЗИЯ, УЛ. "ПЕТКО ДАНКОВ" №4
ПРОЕКТИТЕ СА ИЗЛОЖЕНИ ЗА ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - МИЗИЯ

За контакти от страна на Възложителя: Ангел Кузмов – 0886434128; 02 9758275 и Диана Минкова - 0882174271

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"