Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-8 / 01.08.2013 г. на Кмета на Община Мизия е разрешено частично изменение на Подробен устройствен план (План за регулация), в обхвата на имот, с идентификатор 501.9524, и площ 1744 м2, представляващ част от УПИ ХVІІІ, кв. 13, собственост на Община Мизия, с отреждане „За озеленяване", с цел обособяване на нов УПИ, с площ 400 м2, урегулирани около съществуваща сграда, собственост на Пламен Маринов Геранджийски от гр. Мизия.

 Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ решенията и заповедите по чл.124 и 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

                              КМЕТ на 

                              Община Мизия:

                                           /Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ/

                                

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"