Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Обява от Агенция по заетостта

Обява от Агенция по заетостта

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

За вас работодатели

Агенция по заетостта

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" гр. ОРЯХОВО
Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през месец август 2013 г. както следва:

Насърчителни мерки за заетост и обучение

Средства в лв.

1. Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29 годишна възраст /чл.36, ал. 1 от ЗНЗ/

6121

2. Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29-годишна възраст с трайни увреждания, включително военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (член 36, алинея 2 от ЗНЗ).

 

2310

2. Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст (член 41 от ЗНЗ).

 

4918

3. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица на непълно работно време (член 51 от ЗНЗ).

 

699

4. Насърчаване на работодателите да наемат безработни над 50-годишна възраст (член 55а от ЗНЗ).

 

5834

5. Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (члeн 55в от ЗНЗ)

 

1512

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата.
Допълнителна информация може да се получи в Дирекция «Бюро по труда» гр. Оряхово, ул."Андрей Чапразов' 29, стая Nо2 и 4,телефони 09171/ 2287 и 2465.

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"