Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-6/22.07.2013 г. на Кмета на Община Мизия е разрешено частично изменение на Подробен устройствен план (План за регулация), в обхвата на имоти с идентификатори 501. 812 и 501.809, находящи се в кв. 79, по плана на с. Крушовица, с НТП „За жилищно строителство" с цел обединяването им в един имот.
Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ решенията и заповедите по чл.124 и 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

ЗАМ. КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
/Н.НЕКОВСКИ/

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"