Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Обява

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните Областна дирекция "Земеделие"- гр.Враца Общинска служба по земеделие гр.Оряхово

На вниманието на собствениците и ползвателите на земеделски земи в землищата на общини Оряхово и Мизия

Уважаеми госпожи и господа,
Във връзка с предстоящата процедура по Глава Пета А „ Ползване на земеделските земи" от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) Общинска служба по земеделие гр.Оряхово Ви напомня, че крайния срок за подаване на декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2013-2014г. е 31.07.2013г., като Ви уведомява, че със заповед № РД- 46-216/22.05.2013г. на Министъра на земеделието и храните са одобрени нови образци на същите, както и нови образци на споразумение по чл. 37в, ал. 2 ЗСПЗЗ.
С оглед непроменените и изключително интензивни срокове за работа на комисиите по чл. 37в, ал.1 ЗСПЗЗ, ОСЗ Оряхово Ви приканва да подадете своите декларации/заявления и договори за регистрация.
Декларациите/заявленията за повече от 10 /десет/ броя имоти се представят в ОСЗ и в електронен формат.

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Деккл.прил..pdf)Декларация [ ]
Изтегли файла (декл.чл.69.pdf)декл.чл.69 [ ]
Изтегли файла (заявл.прил.1.pdf)заявл.прил.1 [ ]
Изтегли файла (Заявл.прил.2.pdf)Заявл.прил.2 [ ]
Изтегли файла (заявл.чл.70.pdf)заявл.чл.70 [ ]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"