Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ОБЩИНА МИЗИЯ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.37в ОТ ЗСПЗЗ, ВИ НАПОМНЯМЕ, ЧЕ КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ/ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.69 И ЧЛ.70 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2013/2014год. Е 31.07.2013г.
СЪС ЗАПОВЕД № РД-46-216/ 22.05.2013г. НА МЗХ СА ОДОБРЕНИ НОВИ ОБРАЗЦИ НА СЪЩИТЕ, КАКТО И НОВИ ОБРАЗЦИ НА СПОРАЗУМЕНИЯТА ПО ЧЛ.37в, АЛ.2 ОТ ЗЗПЗЗ.
С ОГЛЕД НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕНЗИВНИТЕ СРОКОВЕ ЗА РАБОТА НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37в, АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ, ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.ОРЯХОВО ВИ ПРИКАНВА ДА ПОДАДЕТЕ СВОИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ/ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОГОВОРИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В СРОК.
ДЕКЛАРАЦИИ/ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ДЕСЕТ БРОЯ ИМОТИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ОСЗ ГР.ОРЯХОВО В ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"