Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Проект на наредба за изменение и допълнение на наредба №1 на ОБС -Мизия

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредба №1 на ОБС -Мизия

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ПРОЕКТ

НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД,ЧИСТОТАТА И ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

Приета на заседание на Общинския съвет - гр.Мизия с Решение №120/27.07.2013г.

§1. В глава шеста "ОСИГУРЯВАНЕТО НА РЕД В ТЪРГОВИЯТА И ОБСЛУЖВАНЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ" в чл.27, ал.1 изразът «до 24,00 ч. през летния сезон» да се промени по следния начин «до 23,30 ч. през летния сезон»

Заключителни разпоредби

§2. Настоящата Наредба влиза в сила три дни след публикуването й на официалната интернет страница на Община Мизия www.mizia.com.

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"