Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

„ЮЖЕН ПОТОК БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София, ЕИК 201355554, седалище и адрес на управление: Република България, гр. София - 1303, ул. „Три Уши" № 8

На основание чл. 97, ал. 3, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

„Изграждане на газопровод „Южен поток" на територията на Република България"

Срещата ще се проведе на: 05.07.2013 г. от 14,30 часа в гр. Мизия, ул. "Петко Банков", Общински клуб гр. Мизия.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие и оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС, е на разположение на интересуващите се всеки работен ден на следните места:

• Сградата на МОСВ – гр. София - 1000, ул. Уилям Гладстон" № 67

• Офисът на възложителя „Южен поток България" АД – гр. София, ул. „Три уши" № 8 от 09,00 до 18,00 часа. Обществен достъп до документацията за ОВОС ще бъде осигурен на официалния интернет сайт на следния електронен адрес:
http://www.south-stream.info/
• Сградата на РИОСВ – гр. Враца, ул. "Екзарх Йосиф" № 81

• Сградата на Община Мизия: гр. Мизия, ул. "Георги Димитров" № 25-27, сграда на община Мизия, ет.1, Център за обслужване на населението № 102, в рамките на работното време на общината.

Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес:

www.moew.government.bg/ключова тема Натура 2000

Писмени становища могат да се предоставят в офиса на възложителя „Южен поток България" АД – гр. София, ул. „Три уши" № 8, както и в общината, на мястото за предоставяне на достъп, обявено по-горе или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

Ради Рандев – тел. : + 359 (2) 421 72 50 ; Павлинка Йончева – тел. + 359 (2) 421 72 51

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"