Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Във връзка с уведомително писмо с вх.№ А0.9400-649/09.05.2013г от Калин Рашков Йозов и уведомителни писма от фирма Джи Ви Ел Мизия ЕООД с вх.№ 53.00-239/09.05.2013г., вх.№ 53.00-240/09.05.2013г. и вх.№ 53.00-241/09.05.2013г. и фирма Скът –Мизия АД с вх.№ 53.00-242/09.05.2013г. и с вх.№ 53.00-243/09.05.2013г. за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия и в изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че:

на 16, 17 и 18. 05.2013г. при подходящи метеорологични условия от 06.00 до 11.00ч. и от 18.30 до 20.00ч. ще се проведе третиране на пшеница с препарати: Нурале при доза 50мл/дка и Алегро при доза 80мл/дка, на терени в местности и по площ както следва:

• 232 дка в местността Семковото и Скакуц;
• 1431дка в местността Ореховско поле;
• 341дка в местността Ореховски дол;
• 453дка в местността Припека ;
• 212дка в местността Срещу правителствен;
• 380дка в местността Хумен връх и Бодиля
• 841дка в местността Голямата могила;
• 189дка в местността Лавицата;
• 14дка в местността До първо лозе.

землище гр. Мизия

• 115дка в местността Сараевски борун 59;
• 279дка в местността Сараевски борун 2-57;
• 6дка в местността Сараевски борун 3-59;
• 13дка в местността Сараевски борун 3-60;
• 52дка в местността Сараевски борун 3-61;
• 22дка в местността Среден борун;

землище с. Сараево

От Общинското ръководство

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"