Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Във връзка с уведомителни писма от фирма ЗП Йордан Пламенов Бояджиев за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия и в изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че:

от 10.05.2013г. до 13.05.2013г. при подходящи метеорологични условия от 08.00 до 11.00ч. и от 18.00 до 20.00ч. ще се проведе третиране на ечемик с препарат ФАЛКОН при доза 600мл/дка, ЖИТЕН СПЕЦИАЛ при доза от 300 до 600 мл/дка, ДЕРБИ СУПЕР при доза 3.3гр/дка, ЕФЦИМЕТРИН при доза 30мл/дка на терени в местности и по площ както следва:

• 430дка в местността Жътварска падина

землище гр. Мизия

от 10.05.2013г. до 13.05.2013г. при подходящи метеорологични условия от 08.00 до 11.00ч. и от 18.00 до 20.00ч. ще се проведе третиране на пшеница с препарат ФАЛКОН при доза 600 мл/дка, АЛЕРТ при доза 100мл/дка, ЖИТЕН СПЕЦИАЛ при доза от 300 до 600 мл/дка, ДЕРБИ СУПЕР при доза 3.3гр/дка, ЕФЦИМЕТРИН при доза 30мл/дка на терени в местности и по площ както следва:

• 1600дка в местността Среден връх;
• 40дка в местност Грапльов дол.

землище гр. Мизия

От Общинското ръководство

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"