Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Съобщения

Съобщения

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

 УТВЪРЖДАВАМ,
КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
__________ Д-Р В.КРУШОВЕНСКИ

 

Т Р А Н С П О Р Т Н А С Х Е М А
за
обезпечаване подготовката и произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013г.

 

 

В изпълнение на т.1.3 и т.2 от Заповед № РД.11-96 /15.03.2013 г.на кмета на Община Мизия на разположение на Секретаря на община Мизия

О П Р Е Д Е Л Я М:

1.За предаване на изборните книжа и материали на СИК от 13.15 – 18.00 часа на 11.05.2013г.

uЗа извозване представителите на СИК ,които ще получат материалите от общинска администрация до общината където ще се осъществи предаването на материалите – автобус "ОТОЙОЛ М 50.14" ВР 65-00 ВК – с шофьор Божидар Владимиров Методиев – ЕГН ........ с начален час за изпълнение 12.00 часа на 11.05.2013 г. и автобус "ХЮНДАЙ КАУНТИ" Рег. ВР № 69-46 ВК с шофьор Ленчо Иванов Хаджидризов –ЕГН ...........; с начален час на изпълнение 14.00 / тръгват от гр.Мизия /

Предават материалите – Десислава Лехчевска и Представител на РИК -гр.Враца.

2.Транспортиране на представителите на СИК до Общината и обратно до сградата на секционната комисия на 11.05.2013 г., съгласно Транспортната схема :

uот с.Липница ,с.Крушовица ,с.Софрониево ,с.Войводово автобус "ОТОЙОЛ М 50.14" ВР 65-00 ВК – с шофьор Божидар Владимиров Методиев – ЕГН ..........; с начален час на изпълнение 12.00 / тръгват от гр.Мизия –пред сградата на общината /
Извозва:Представителите на СИК № 011/с.Липница –Читалище/,010 /с.Софрониево – Клуб на пенсионера/,009 /с.Софрониево –Сграда на бивше ОСС /, 008 /с.Крушовица –Читалище /, 007/с.Крушовица –ОДЗ /,006/с.Войводово – Дневен център за деца / от пред съответната секция /

1.Секция № 011 – с.Липница – 12.15 часа
2. Секция № 010- с.Софрониево – 12.25 часа
3. Секция № 009 –с.Софрониево – 12.30 часа
4. Секция № 008 –с.Крушовица – 12.45 часа
5. Секция № 007 –с.Крушовица - 12.50 часа
6. Секция № 006 –с.Войводово – 13.00 часа
График за предаване на изборните материали на СИК на 11.05.2013 г. в общината

1.Секция № 011 – с.Липница – 13.15 часа
2. Секция № 010- с.Софрониево – 13.25 часа
3. Секция № 009 –с.Софрониево – 13.35 часа
4. Секция № 008 –с.Крушовица – 13.55 часа
5. Секция № 007 –с.Крушовица - 14.00 часа
6. Секция № 006 –с.Войводово – 14.10 часа

Транспортиране на представителите на СИК обратно до сградата на секционната комисия – 14.15 часа .

Ескортира се от автомобил на органите на МВР.

uот гр.Мизия автобус "ХЮНДАЙ КАУНТИ" Рег.№ ВР 69-46 ВК с шофьор Ленчо Иванов Хаджидризов –ЕГН ......; с начален час на изпълнение 14.00 / тръгват от гр.Мизия –пред сградата на общината /
Извозва:Представителите на СИК № 001,002,003,004 и 005 /с.Сараево -Кметството / от пред съответната секция /

1.Секция № 005 – с.Сараево /Кметството/ - 14.10 часа
2.Секция № 004 – гр.Мизия /ОДЗ „Детелина/ – 14.15 часа
3.Секция № 003 -гр.Мизия /ОУ"Ц.Церковски/- 14.20 часа
4.Секция № 001-гр.Мизия /ПГ по ХТ „В.Левски /-14.25часа
5. Секция № 002 – гр.Мизия /ДСП /-14.30 часа

График за предаване на изборните материали на СИК на 11.05.2013 г. в общината

1.Секция № 004 – гр.Мизия – 14.30 часа
2.Секция № 003 -гр.Мизия – 14.40 часа
3.Секция № 001- гр.Мизия – 14.50часа
4. Секция № 002 – гр.Мизия – 15.00 часа
5.Секция № 005- с.Сараево – 15.10 часа

Транспортиране на представителите на СИК обратно до сградата на секционната комисия – 15.15 часа .
Ескортира се от автомобил на органите на МВР.

3.За извозване представителя на общината до СИК за тестване на копирните машини

uот гр.Мизия – лек автомобил "Фолксваген – Пасат" Вр. 44-92 АС с шофьор Венцислав Петров Петков – ЕГН .......... с начален час за изпълнение 13.00 часа на 11.05.2013 г.
Копирната техника се тества от Валентин Георгиев и представители на СИК,както следва:

1.Секция № 011 – с.Липница – 13.15 часа
2. Секция № 010- с.Софрониево – 13.25 часа
3. Секция № 009 –с.Софрониево – 13.35 часа
4. Секция № 008 –с.Крушовица – 13.55 часа
5. Секция № 007 –с.Крушовица - 14.00 часа
6. Секция № 006 –с.Войводово – 14.10 часа
7.Секция № 004 – гр.Мизия – 14.30 часа
8.Секция № 003 -гр.Мизия – 14.40 часа
9.Секция № 001- гр.Мизия – 14.50часа
10. Секция № 002 – гр.Мизия – 15.00 часа
11.Секция № 005- с.Сараево – 15.10 часа

4. За обслужване на СИК в Общината и общинска администрация на 12.05.2013 г.:

uот 06.30 до 13.30 часа – лек автомобил "Фолксваген – Пасат" Вр. 44-92 АС с шофьор Венцислав Петров Петков – ЕГН ........
uот 13.30 – 20.00 часа – "Фолксваген – Пасат" Вр. 44-92 АС с шофьор Пейо Иванов Беляшки – ЕГН.............;

uСпециализиран автомобил, който да обслужва хората с проблеми на опорно - двигателния апарат или на зрението след обаждане на тел.09161 /23-15 и на телефон 0885317559 в Община Мизия – реаномобил "Мерцедес 312 Д-Бенц" Вр.55-11 АР с шофьор Валентин Вълчков Тодоров – ЕГН ......... / Тошко Трифонов Киновски – ЕГН ............

uот 07.00 до 13.00 часа – реаномобил "Мерцедес 312 Д-Бенц" Вр.55-11 АР с шофьор Валентин Вълчков Тодоров - ЕГН .........
uот 13.00 – 20.00 часа – реаномобил "Мерцедес 312 Д-Бенц" Вр.55-11 АР с шофьор Тошко Трифонов Киновски – ЕГН ...................

4.За извозване на членовете на СИК от населените места и материалите от изборите до общиска администрация на 12.05.2013г. след 20.00 часа:

uот гр.Мизия – лек автомобил "Фолксваген – Пасат" Вр. 44-92 АС с шофьор Венцислав Петров Петков – ЕГН ...................
-лек автомобил "Рено" с Рег.№ Вр.25-20 АХ шофьор Пейо Иванов Беляшки – ЕГН ..............................;

uот с.Сараево – лек автомобил "Фолксваген – Пасат" Вр. 44-92 с шофьор Венцислав Петров Петков – ЕГН .........................

uот с.Липница –– автобус "ХЮНДАЙ КАУНТИ" Рег.№ ВР 69-46 ВК с шофьор Ленчо Иванов Хаджидризов –ЕГН .......................; / тръгва от гр.Мизия /

uот с.Войводово –– автобус "ХЮНДАЙ КАУНТИ" Рег.№ВР 69-46 ВК с шофьор Ленчо Иванов Хаджидризов –ЕГН .....................; / тръгва от гр.Мизия /

uот с.Крушовица – автобус "ОТОЙОЛ М 50.14" ВР 65-00 ВК – с шофьор Божидар Владимиров Методиев – ЕГН .....................; / тръгва от гр.Мизия /
uот с.Софрониево – автобус "ОТОЙОЛ М 50.14" ВР 65-00 ВК – с шофьор Божидар Владимиров Методиев – ЕГН ......................; / тръгва от гр.Мизия /

5. Извозване представителите на СИК /председател ,секретар и един член от различни политически сили /за предаване на протоколите с резултатите и останалите книжа и материали от изборите от Община Мизия до РИК-гр.Враца на 12.05.2013 г.и обратно след 21.00 часа:

-автобус "ОТОЙОЛ М 50.14" ВР 65-00 ВК – с шофьор Божидар Владимиров Методиев – ЕГН ..........................; / тръгва от гр.Мизия /
-автобус "ХЮНДАЙ КАУНТИ" Рег.№ ВР 69-46 ВК с шофьор Ленчо Иванов Хаджидризов –ЕГН ........................; / тръгва от гр.Мизия /

Членовете на СИК се придружават от Сeкретаря на Общината – Десислава Лехчевска.

Комисия по транспортното обслужване
Съгласно Заповед № ............../.........г.
Председател:....................................
/Филка Лазарова/

 

...................................................................................................................................................................................................

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Мизия съобщава, че обучението на секционните избирателни комисии за предстоящите избори за народни представители ще се проведе от Районна избирателна комисия - гр.Враца на 07.05.2013г./вторник/ от 13.30 часа в Общински клуб-гр.Мизия.

Моля, ръководствата на политическите сили да осигурят присъствието на членовете на СИК.Присъствието на Председателите и Секретарите на СИК е задължително.
От селата ще има осигурен транспорт, от пред кметствата, както следва:
-12.45 часа – с.Крушовица;
-12.55 часа – с.Липница;
-13.10 часа – с.Софрониево;
-13.15 часа – с.Войводово;
- 13.20 часа – с.Сараево
Връщане – 17.00 ч. /пред Общински клуб –Мизия /.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

...............................................................................................................................................................

 

 

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ГР.ВРАЦА

ОТНОСНО: Предприети мерки на територията на Община Мизия позволяващи на избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението да се придвижват и да гласуват в деня на изборите за народни представители на 12 май 2013г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА ,
В изпълнение на възложените ни с чл.13,ал.1 от Изборния кодекс / ИК / задължения по организационно-техническата подготовка за произвеждане на на изборите за народни представители на 12 май 2013г. и на основание т.14 от Решение №2392-НС от 08.04.2013 г.на Централната избирателна комисия, Ви уведомявам за предприетите от страна на общинска администрация - Мизия мерки, позволяващи на избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението да се придвижват и да гласуват в деня на изборите за народни представители на 12 май 2013г.както следва:
• Избирателните секции в Община Мизия са разположени на първите етажи на сградите използвани за тази цел ;
• Със Заповед № РД.11-162/24.04.2013 г.на Кмета на Община Мизия са определени избирателни секции за хора с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението;
• В изпълнение на чл.73, ал.2 от ИК и Решение №2392-НС от 08.04.2013г. на ЦИК, пред изборните помещения ще бъдат поставени табели и други обозначителни знаци, съгласно Приложение № 1 от решението;
• В секциите определени за гласуване на хора с увреждания на опорно- двигателния апарат или зрението ще бъдат изградени временни рампи съгласно Приложение № 2 от Решение №2392-НС от 08.04.2013г. на ЦИК ;
• Изборните помещения / кабините за гласуване / са пригодени за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението, съгласно чл.174 от ИК и т.16 от горепосоченото решение на ЦИК;
• В дена на изборите за народни представители на 12 май 2013г. гласоподавателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението, могат да се обръщат за помощ и съдействие към Общинска администрация - гр.Мизия, ул.'Т.Димитров"№25-27, тел.09161/20-12 или 0885317559 от 06.30 часа до приключване на изборния ден;

• Специализиран автомобил ще обслужва хората с проблеми на опорно - двигателния апарат или зрението, след обаждане на горепосочените телефони в Община Мизия - Реаномобил "Мерцедес 312 Д-Бенц" Bp.55-11 АР ;

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /П/
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

.................................................................................................................................................................................................

 

 ДО
ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ"ГЕРБ"
„КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ"
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ"ДПС"
„СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "АТАКА" ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "НДСВ"
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.34,ал.2 от Изборния кодекс /ИК/ и Решение № 2335-НС/29.03.2013 г.на Централната избирателна комисия ,Ви каня на 05.04.2013г. /петък /от 15.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет –гр.Мизия / І – ви етаж в сградата на общинска администрация – Мизия /за провеждане на консултации относно определяне състава на Секционните избирателни комисии /СИК / и ПСИК на територията на Община Мизия за произвеждане на Избори за народни представители на 12 май 2013 г.
При провеждане на консултациите при кметовете на общини партиите и коалициите от партии представят:
а) писмено предложение за състав на СИК и подвижни СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 13.03.2013 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; копие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите от партии при консултациите лица;
в) оригинал или заверено копие от изрично пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия.

ПРИЛОЖЕНИЕ : 1.Решение № 2335- НС/29.03.2013 г.на ЦИК
2. Решение № 09-НС / 01.04.2013 г. на РИК – Враца
3. Решение № 10-НС / 01.04.2013 г. на РИК – Враца
4. Решение № 17-НС / 01.04.2013 г. на РИК – Враца
5.Декларация по чл.16 ,ал.3 от ИК

Получили писмото – покана;

Име, фамилия подпис /дата/час

1.За ПП „ГЕРБ" .................................... ............

2.За „КБ" ...................................... ... .........

3.За ПП"ДПС" ....................................... .............

4. За „Синята коалиция" ....................................... ............

5. За ПП"АТАКА" ....................................... ............

6.За ПП"НДСВ" ....................................... .............

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

Секретар:Д.Лехчевска

 


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящите на 12 май 2013 г. избори за народни представители, общинска администрация –Мизия уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметовете на кметства ,както следва:
1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна – чл.176, ал.1 от ИК:Подават се от избиратели с трайни увреждания,които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение.Заявлението се подава до Общинска администрация гр.Мизия и кметствата в съставните села ,като се прилага копие от документ издаден от ТЕЛК/НЕЛК/.Заявлението се подава в срок до 11.04.2013 година.

Заявлението може да изтеглите от ТУК


2. Удостоверения за гласуване на друго място: При избори за народни представители, удостоверения за гласуване на друго място се издават само на лицата служебно заети в произвеждането на изборите,след подаване на заявление по образец и прилагане на декларация по чл.49,ал.4, §1, т.13 от ДР от Изборния кодекс – краен срок за подаване на заявлението - 27.04.2013 година.

Удостоверението може да изтеглите от ТУК

3. Вписване по настоящ адрес на избиратели ,чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места в избирателните списъци – чл.53, ал.1 от Изборния кодекс. Извършва се след писмено искане до Общинска администрация гр. Мизия и кметствата в съставните села . Искането се подава в срок 27.04.2013 година.

Заявление за вписване по настоящ адрес ТУК


4. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци- чл.50, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс - в срок до 04.05.2013 година.

Заявлението може да изтеглите от ТУК


Заявленията се подават в Община Мизия, „Център за информация и услуги на гражданите",етаж I, и в съответните кметства.
За информация тел: 09161 / 23-15

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -МИЗИЯ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"