Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Образование Детски заведения

Детски заведения

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

Съгласно Решение №61/25.03.2016 год. на Общински съвет гр.Мизия и Заповед №.РД.11-232/21.04.2016 год. на Кмета на Община Мизия считано от 01.09.2016 на територията на община Мизия детските заведения са преобразувани в една детска градина "Незабравка" с четири бази, както следва:
- филиал "Детелина" гр.Мизия
- филиал "Здравец"с.Крушовица
- филиал "Пчелица" с.Софрониево
- филиал "Калинка" с.Липница

Директор - Милка Тодорова
Тел.за връзка: 09161/22-95

За 2018-2019г., както следва:Детско заведение

Брой групи

Брой деца

1.

ОДЗ №2 «Незабравка» - Мизия

3+1 яслена

71 в групи /12 ясла

2.

База «Детелина « -Мизия

1

14

3.

База «Здравец» - Крушовица

2

36

4.

База «Пчелица»- Софрониево

1 група

13

5.

База «Калинка» - Липница

1 група

23

 

ОБЩО:

8 групи + 1 яслена

169 деца

 

За 2017-2018г., както следва:

Детско заведение

Брой групи

Брой деца

1.

ОДЗ №2 «Незабравка» - Мизия

3+1 яслена

53 в групи /21 ясла

2.

База «Детелина « -Мизия

1

21

3.

База «Здравец» - Крушовица

2

38

4.

База «Пчелица»- Софрониево

2 групи

33

5.

База «Калинка» - Липница

1 група

26

 

ОБЩО:

9 групи + 1 яслена

192 деца

 

 Детско заведение

Брой групи

Брой деца

1.

ОДЗ №2 «Незабравка» - Мизия

3+1 яслена

71 в групи /12 ясла

2.

База «Детелина « -Мизия

1

14

3.

База «Здравец» - Крушовица

2

36

4.

База «Пчелица»- Софрониево

1 група

13

5.

База «Калинка» - Липница

1 група

23

 

ОБЩО:

8 групи + 1 яслена

169 деца

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Български
 
Банер
 
Банер
Банер
Банер

Последни новини