Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ДО ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, ИЗВЪРШВАЩИ
ДЕЙНОСТИ, ДОХОДИТЕ ОТ КОИТО СЕ ОБЛАГАТ С ПАТЕНТЕН ДАНЪК

Напомняме Ви, че крайният срок за подаване на декларации по чл.61н /патентен данък/ от Закона за местните данъци и такси е 31.01.2013г.
При подаване на декларацията до 31 януари на текущата година /в отдел „МДТ", Община Мизия/ и заплащане в същия срок на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, се ползва отстъпка 5 на сто.
За всички промени в обстоятелствата, включително при прекратяване на патентната дейност се подава декларация в 7-дневен срок от настъпване на промените.

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"