Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен Проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план (ПР), в обхвата на имот с идентификатор 48043.290.38 общинска собственост, съставляващ УПИ VІІІ, кв.105 в Промишлена зона (Бивш КЦХ), в землището на гр.Мизия, с цел разделянето му на два имота.
Изработеният проект се намира в Община Мизия в Дирекция "УТИД", стая 209.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от датата на съобщението до Общинска администрация гр.Мизия.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
/Д-Р В.КРУШОВЕНСКИ/

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"