Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РД-08-1/18.01.2013 г. на кмета на общината е разрешено изработването на Проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план (ПР), в обхвата на имот с идентификатор 48043.290.38, общинска собственост, съставляващ УПИ VІІІ, кв.105 в Промишлена зона (Бивш КЦХ), в землището на гр.Мизия, с цел разделянето му на два имота.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
/Д-Р В.КРУШОВЕНСКИ/

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"