Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Образование Център за подкрепа за личностно развитие - гр.Мизия

Център за подкрепа за личностно развитие - гр.Мизия

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 
 

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ-ГРАД МИЗИЯ

ул.”Петко Банков”№1А,e-mail: kinovska1974@abv.bg

 

                               Утвърждавам:

                                                               Емилия Киновска – Директор ЦПЛР

 

                                               СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В ЦПЛР,ГР.МИЗИЯ

за учебната 2018/2019 година

Област Науки и технологии

Група

Възрастова група

Ръководител

Ден

Час

Място

 

1.

 

IT знайко“

 

V-VII кл.

 

Анелия Василева

 

четвъртък

 

13.30-15.00ч.

ОУ”Христо Ботев” с.Крушовица

2.

Предприемачество

V-VII кл.

Цветана Асенова

вторник

15.00-16.30 ч

ОУ“Отец Паисий“

с.Софрониево

                                                          Област Изкуства

 

3.

 

Заедно учим и творим

 

II равнище

 

Емилия Киновска

 

понеделник

 

15.00-16.30ч.

 

ЦПЛР - Мизия

 

4.

 

Приложно изкуство“Незабравка“

 

Без равнище

 

Ирена Вълкова

 

в дни,когато преподавателят е II смяна в ДГ

 

8.50- 9.20ч

ДГ“Незабравка“

 

5.

 

Дискобалет“Незабравка“

 

Без равнище

 

Пепа Найденова

 

в дни,когато преподавателят е II смяна в ДГ

 

8.50-9.20ч.

ДГ“Незабравка“

 

6.

 

Дискобалет „Мираж”

 

I-IV кл.

 

Рени Николова

 

четвъртък

 

15.00-16.10ч.

ОУ”Христо Ботев“

с.Крушовица

7.

Вокална група

“Веселите камбанки“

 

 I равнище

 

Борислав Борисов

 

сряда

 

15.00-16.10 ч.

ОУ”Цанко Церковски”Мизия

8.

Приложно изкуство I кл.

I равнище

Цветанка Манова

четвъртък

13.30-14.40 ч.

ОУ“Цанко Церковски“ Мизия

9.

Приложно изкуство

I равнище

Росица Лазарова

сряда,

четвъртък

13.30-14.00 ч.

ОУ“Цанко Церковски“ Мизия

10.

Изобразително изкуство

V-VII кл.

Мая Тодорчева

понеделник

14.00 – 15.30 ч.

ОУ“Отец Паисий“

с.Софрониево

                                                         Област Спорт

 

11.

 

Лека атлетика

 

II равнище

 

Красимир

Маринов

понеделник

вторник

сряда

 

15.00-16.30 ч.

ОУ”Цанко Церковски”Мизия

12.

Лека атлетика

I равнище

Йорданка Богданова

петък

15.00-16.30 ч.

ОУ“Христо Ботев“ с.Крушовица

 

 

Утвърдено със заповед № 14/ 05.10.2018 година

 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

гр. Мизия, ул. „Петко Банков” №1А, e-mail: kinovska1974@abv.bg

 

 

                                                           

 

График за дейността на Маргарита Андреева Бърсанова– логопед в ЦПЛР–гр.Мизия през ІI срок на 2018/2019 г.

 

              час

           ПОНЕДЕЛНИКПГ „Васил Левски“-гр.Мизия

1.8:00-8:40

Валя Огнянова,ИР

2.8:50-9:30

Валя Огнянова,ИР

3.9:40-10:20

 

4.10:30-11:10

Валя Огнянова,ИР

            час

ВТОРНИК - ДГ“Незабравка”- гр.Мизия

1.9:00-9:30

Радослав Райчев, ИР

2.9:35-10:05

Ванеса Иванова, ИР

            час

СРЯДА – ПГ“Васил Левски”- гр.Мизия

1.8:00-8:40

Валя Огнянова,ИР

2.8:50-9:30

Валя Огнянова,ИР

            час

ЧЕТВЪРТЪК – ДГ“Незабравка“- гр.Мизия

1.9:00-9:30

Радослав Райчев, ИР

2.9:35-10:05

Ванеса Иванова, ИР

            час

ПЕТЪК – ДГ“Незабравка“- гр.Мизия

1.9:00-9:30

Радослав Райчев,ИР

2.9:35-:10:05

Ванеса Иванова,ИР

 

Консултация с  учители и родители

 

График за дейността на Маргарита Андреева Бърсанова– ресурсен учител  в ЦПЛР–гр.Мизия през ІIсрок на 2018/2019 г.

 

 

              час

           ПОНЕДЕЛНИК – ПГ „Васил Левски“-гр.Мизия

1.8:00-8:40

 

2.8:50-9:30

 

3.9:40-10:20

Светослава Иванова,ИР Математика

4.10:30-11:10

 

5.11:20-12:00

Светослав Благоев,Светослава Иванова ГР БЕЛ

6.12:10 – 12:50

Светослав Благоев,Светослава Иванова ГР Математика

            час

            СРЯДА – ПГ“Васил Левски”- гр.Мизия

1.8:00-8:40

 

2.8:50-9:30

 

3.9:40-10:20

Светослав Благоев ИР Математика

4.10:30- 11:10

Светослава Иванова ИР БЕЛ

5.11:20 – 12:00

Светослав Благоев ИР БЕЛ

 

Консултация с учители и родители

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

гр. Мизия, ул. „Петко Банков” №1А, e-mail: kinovska1974@abv.bg

                                   

 

 

График за дейността на Хризантема Петрова Пейкова–ст. ресурсен учител в ЦПЛР–гр.Мизия през ІI учебен срок на 2018/2019 г.

 

 

 

час

ПОНЕДЕЛНИК-ПГ,,Васил Левски”-гр.Мизия

1. 8:00-8:40                

Богомил Пелов,ИР БЕЛ

2. 8:50-9:30

Лазар Гетов,ИР Математика

3.9:40-10:20

Валя Огнянова,ИР Математика

4.10:30-11:10

ТихомирГетов, ИР Математика

5.11:20-12:00

Лазар Гетов,Валя Огнянова, ГР БЕЛ

6.12:10-12:50

Богомил Пелов,ТихомирГетов,ГР Математика

              час

           ВТОРНИК - ДГ,,Незабравка”-гр.Мизия

1.9:00-9:30

Ванеса Иванова, ИР БЕЛ

2.9:35-10:05

Радослав Райчев, ИР БЕЛ

3.10:10-10:40

Ванеса Иванова, ИР Математика

4.10:45-11:15

Радослав Райчев, ИР Математика

5.11:20-11:50

Ванеса Иванова,РадославРайчев,ГР подвижни игри

              час

          СРЯДА-ПГ,,Васил Левски”-гр.Мизия

1. 8:00-8:40                

Богомил Пелов,ИР Математика

2. 8:50-9:30

Тихомир Гетов,ИР БЕЛ

3.9:40-10:20

Валя Огнянова,ИР БЕЛ

4.10:30-11:10

Лазар Гетов,ИР БЕЛ

5.11:20-12:00

Богомил Пелов,Тихомир Гетов, ГР БЕЛ

            час

   ЧЕТВЪРТЪК-ОУ,,Христо Ботев”-с.Крушовица

1. 8:00-8:40                

Любозара Асенова,ИР БЕЛ

2. 8:50-9:30

Любозара Асенова, ИР Математика

3  9:40-10:20

Михаела Величкова,ИР БЕЛ

4.10:30-11:10

Михаела Величкова, ИР Математика

5.11:20-12:00

ЛюбозараАсенова,Михаела Величкова, ГР БЕЛ

6.12:10- 12:50

Михаела Величкова,Любозара Асенова, ГР Математика

            час

ПЕТЪК-ОУ,,Отец Паисий”- с.Софрониево

1. 8:00-8:40                 

Роберто Горанов, ИР БЕЛ

2. 8:50-9:30

Роберто Горанов,ИР Математика

3.9:40-10:20

Мирослав Манолов,ИР БЕЛ

4. 10:30-11:10

Мария Петьова ,ИР БЕЛ

5. 11:20-12:00

Роберто Горанов, Мария Петьова ГР БЕЛ

6.12:10 – 12:50

Мирослав Манолов, Мария Петьова ГР Математика

 

 

 

Sedmi4no_razpisanie_2017-1.jpg

 

 

 

Sedmi4no razpisanie 2016

Текстово поле:

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ-ГРАД МИЗИЯ

ул.”Петко Банков”№1А,e-mail: kinovska1974@abv.bg

 

                               Утвърждавам:

                                                               Емилия Киновска – Директор ЦПЛР

 

                                               СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В ЦПЛР,ГР.МИЗИЯ

за учебната 2017/2018 година

 

Област Науки и технологии

Група

Възрастова група

Ръководител

Ден

Час

Място

 

1.

 

„Полезна Химия“

 

I равнище

 

Мариела Тодорова

 

сряда

 

15.00-16.30ч.

ОУ”Отец Паисий” с.Софрониево

 

Област Изкуства

 

2.

 

”Заедно учим и творим”

 

II равнище

 

Емилия Киновска

 

петък

 

15.00-16.30ч.

 

ЦПЛР - Мизия

 

3.

 

Приложно изкуство“Незабравка“

 

Без равнище

 

Ирена Вълкова

 

в дни,когато преподавателят е II смяна в ДГ

 

8.50- 9.20ч

ДГ“Незабравка“

 

4.

 

„Малки актьори“

 

I равнище

 

Ивайла Иванова

 

вторник

 

 

15.00-16.10ч.

ОУ”Отец Паисий“-с.Софрониево

 

 

5.

 

Дискобалет“Незабравка“

 

Без равнище

 

Пепа Найденова

 

в дни,когато преподавателят е II смяна в ДГ

 

8.50-9.20ч.

ДГ“Незабравка“

 

6.

 

Дискобалет „Мания”

 

I равнище

 

Даниела Цурова

 

вторник

четвъртък

 

15.00-16.10ч.

ОУ”Цанко Церковски“Мизия

7.

Вокална група

“Веселите камбанки“

 

 I равнище

 

Борислав Борисов

 

понеделник

сряда

 

15.00-16.10 ч.

ОУ”Цанко Церковски”Мизия

 

Област Спорт

 

8.

 

Лека атлетика

 

II равнище

 

Красимир

Маринов

понеделник

вторник

сряда

 

15.00-16.30 ч.

ОУ”Цанко Церковски”Мизия

9.

Футбол

II равнище

Красимир Маринов

четвъртък

15.00-16.30 ч.

ОУ“Цанко Церковски“Мизия

 

Утвърдено със заповед № 28/ 03.10.2017 година и е в сила от деня на утвърждаването му.

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Български
 
Банер
 
Банер
Банер
Банер

Последни новини