Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало

Символи на община Мизия

ПРАЗНИК НА ГРАД МИЗИЯ

     2 август – Илинден /по стар стил/

     Всяка година в дните до 2 август Мизия празнува традиционния си панаир , който води началото си от 1880 година . За пръв път той се е състоял на 21 ноември в историческата местността Каменов мост, където жителите на тогавашното село Букьовци се събрали , за да пометат паметта на загиналите руски и румънски воини – освободители от османско владичество.
     По късно панаирът се премества в града и се празнува на Илинден, когато жътвата е приключила и стопаните са прибрали реколтата.
     По време на панаирните дни се организират традиционните „Пехливански борби за овена", състезания по плуване за купата на община Мизия „Свети Илия", курбан в чест на светеца- покровител на града, концерти, изложби на художници и други културни изяви.
ДЕН НА МИЗИЯ

     13 февруари

     Като празник на града се чества от 1970 година, когато с Указ № 344 тогавашното село Букьовци е обявено за град с името Мизия.
     Организатор на Деня на Мизия е Община град Мизия, а акцентите в честването са – тържествена сесия на Общинския съвет, награждаване на изявени спортисти, творци и дейци на образованието и културата ; празничен концерт с участието на самодейни състави и известни артисти, празнична заря.

ГЕРБ

     Проектът за герб на гр. Мизия, се базира на три основни елемента – щит, крепостна стена и знаме.
     В централният елемент щит се съдържат символите на града. Разделянето на площта му на три е избрано чрез Y /ипсилонова/ графика. От една страна това е прабългарски знак на рода Дуло, характерен за Дунавска България, а от друга – аналог на християнския кръст. Също така трите линии на графиката символизират триречието Дунав- Огоста- Скът.
     Буковото дърво кореспондира с една от версиите за най-старото име на селището -Букьовци, дошло по естествен път от някогашни буйни букови гори в района.
     Разтворената книга символизира едно от характерните за града производства- на хартия. Напомня и факта, че тук е било и първото килийно училище в околността.
     В долната третина на щита е образът на богинята Деметра /Кибела/ - символ на плодородието и кръговрата на живота, а може да се приеме, че това е и древната тракийка, живяла по тези земи през ІV в. пр.н.е.,чийто накит е част от Букьовското сребърно съкровище , намерено в селскостопански имот през 1925 г.
     Крепостната стена символизира твърдината , като петте бойници са и петте букви на името на града.
     Двуцветното знаме на Община Мизия и венецът от дъбови клонки и житни класове завършва по един хармоничен начин композицията.

ЗНАМЕ

     Знамето на гр. Мизия е двуцветно – в бял и зелен цвят, разположени хоризонтално. Белият цвят символизира независимостта, надеждата и миролюбието на гражданите на Мизия. Зеленият е символ на връзката със знамената на борците на национално освобождение през Възраждането и на плодородието. Двата цвята са автентични с белия и зеления цвят на националния трибагреник.
     В горният ляв ъгъл, в бялото поле на знамето е поставен гербът на град Мизия.
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Последни новини


Български
 
Банер
 
Банер
Банер
Банер
Заповед относно посегателство върху сгради общинска собственост
Със заповед на кмета на община Мизия строго се забранява достъпа на външни лица на територията на сградата на бившето Младежко общежитие както и всякакво посегателство и вандалски прояви срещу сгради общинска собственост.
При констатиране на нарушение на разпоредбите на настоящата заповед , ако извършеното деяние не съставлява престъпление на нарушителите ще бъдат съставяни актове за административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Достъпа на външни лица на територията на сградата на бившето Младежко общежитие както и всякакво посегателство и вандалски прояви срещу сгради общинска собственост.

 

     

При констатиране на нарушение на разпоредбите на  настоящата заповед ,ако извършеното деяние не съставлява престъпление на нарушителите ще бъдат съставяни актове за административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания    /ЗАНН /.

 
Съобщение относно подмяна на лични документи

Ръководството на Община Мизия уведомява всички граждани, които са се записали за подмяна на лични документи, че мобилната станция на РПУ Оряхово, ще бъде отворена в гр. Мизия на 17 септември 2011 г./ събота / от 10,00 ч. в сградата на Община Мизия, І етаж, стая 102, и ще приема заявления.

Моля носете старите си лични документи, документ за платена държавна такса, а за смяна на шофьорска книжка и медицинско свидетелство.