Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ЗАПОВЕД № РД-09-533/ 12.11.2012 г.

ЗАПОВЕД № РД-09-533/ 12.11.2012 г.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 12 ал. 5 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, чл. 42 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на община Мизия и във връзка с опазването на общински имоти, разположени на територията на бившия Комбинат за целулоза и хартия – гр. Мизия

СТРОГО ЗАБРАНЯВАМ:

Всякакво посегателство и вандалски прояви срещу имоти, собственост на Община Мизия, разположени на територията на бившия Комбинат за целулоза и хартия- гр. Мизия.
При констатиране на нарушение на разпоредбите на настоящата заповед, ако извършеното деяние не съставлява престъпление, на нарушителите ще бъдат съставяни актове за административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания / ЗАНН/.
Заповедта да се обяви публично чрез официалната интернет- страница на Община Мизия, кабелната телевизия, да бъде поставена на информационното табло в сградата на Общинска администрция- Мизия и разлепена на общодостъпни места. Заповедта да се сведе до знанието на всички собственици на сгради и поземлени имоти на територията на КЦХ-Мизия.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на началник ПУ- гр. Мизия, заместник кмета на Община Мизия, гл. специалист „ОМП", ст. специалист „Общинска собственост", директор на дирекция „УТИСХД", ръководител на звено „БКС".

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ:/п/
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"