Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Обява ПРОДАЖБИ

Обява ПРОДАЖБИ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

О Б Щ И Н А М И З И Я, О Б Л А С Т В Р А Ц А

ПРОДАВА СЛЕДНИТЕ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

 УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - УПИ І, С КАД №1832, С ОБЩА ПЛОЩ 965,00 КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В КВ. 77 ПО ПЛАНА НА ГР. МИЗИЯ, С ПОСТРОЕНАТА В НЕГО МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА С ПЛОЩ 50,00 КВ.М. - АВТОСПИРКА КОСАНЯ, ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА 51 100,00 лв.;

 АПАРТАМЕНТ №14 , БЛ. 6, В ГР. МИЗИЯ СЪС ЗП 39,61КВ.М. – ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА 6500,00 ЛВ;

 ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ ОТ 1500 КВ.М., С ПОСТРОЕНА В НЕГО СГРАДА "ФУРНА" СЪС ЗП 300 КВ.М., В КВ. 29 ПО ПЛАНА НА С. СОФРОНИЕВО - ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА 14 000 ЛВ;

 УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", СЪС ЗП 320 КВ.М И ДВОРНО МЯСТО ОТ 7800 КВ.М – С.КРУШОВИЦА – ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА 38 000 ЛВ;

 УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БИВШИЯ "КЦХ" – МИЗИЯ

В ЖК"ЛАЗАР ДРАГАНОВ" /БИВШ ЖК"КЦХ"/, КВ.44 ПО ПЛАНА НА ГР. МИЗИЯ

 ДИСКОТЕКА СЪС ОЗП 300КВ.М., НАМИРАЩА СЕ НА І-ВИ ЕТАЖ ОТ МАСИВНА МОНОЛИТНА СГРАДА - ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА 40 000 ЛВ;

 ІІ-РИ ЕТАЖ ОТ СЪЩАТА СГРАДА С 23 БР. ПОМЕЩЕНИЯ (БИВШЕ МЛАДЕЖКО ОБЩЕЖИТИЕ), ОЗП 593 КВ.М. - ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА 50 000 ЛВ;

 АПАРТАМЕНТИ №4 И №8, БЛ. А-2, СЪС ЗП ПО 40КВ.М. – ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ ПО 2400,00ЛВ.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ - ТЕЛ: 09161/23-15 ВЪТР.115, Г-ЖА ЛАЗАРОВА

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"