Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Община Мизия на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РД-09-446/19.09.2012 г. на кмета на общината е разрешено изработването на Проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план (ПРЗ), в обхвата на поземлен имот №000734 в землището на гр.Мизия, обл.Враца, с цел образуване на нови имоти с площ около 1,000 дка и промяна на предназначението му от „Хартиена промишленост" в „За складова база и ремонтна дейност".
със Заповед №РД-09-445/19.09.2012 г. е разрешено изработването на Проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план (ПРЗ), в обхвата на поземлен имот №000742 в землището на гр.Мизия, обл.Враца, с цел образуване на нови имоти с площ около 1,000 дка и промяна на предназначението му от „Хартиена промишленост" в „За производство, склад и офиси".
със Заповед №РД-09-444/19.09.2012 г. е разрешено изработването на Проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план (ПРЗ), в обхвата на поземлен имот №000551 в землището на гр.Мизия, обл.Враца, с цел образуване на нови имоти с площ около 1,000 дка и промяна на предназначението му от „Хартиена промишленост" в „За складова база и ремонтна дейност".
със Заповед №РД-09-443/19.09.2012 г. е разрешено изработването на Проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план (ПРЗ), в обхвата на поземлен имот №000606 в землището на гр.Мизия, обл.Враца, с цел образуване на 3бр. нови имоти с площ около 1,000 дка и промяна на предназначението му от „Хартиена промишленост" в „За складова база и ремонтна дейност".
със Заповед №РД-09-442/19.09.2012 г. е разрешено изработването на Проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план (ПРЗ), в обхвата на поземлен имот №000605 в землището на гр.Мизия, обл.Враца, с цел образуване на 5бр.нови имоти с площ около 1,000 дка и промяна на предназначението му от „Хартиена промишленост" в „За производство, склад и офиси".
със Заповед №РД-09-441/19.09.2012 г. е разрешено изработването на Проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план (ПРЗ), в обхвата на поземлен имот №000550 в землището на гр.Мизия, обл.Враца, с цел образуване на нови имоти с площ около 1,000 дка и промяна на предназначението му от „Хартиена промишленост" в „За производство, склад и офиси".
със Заповед №РД-09-440/19.09.2012 г. е разрешено изработването на Проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план (ПРЗ), в обхвата на поземлен имот №000604 в землището на гр.Мизия, обл.Враца, с цел образуване на нови имоти с площ около 1,000 дка и промяна на предназначението му от „Хартиена промишленост" в „За складова база и ремонтна дейност".
със Заповед №РД-09-439/19.09.2012 г. е разрешено изработването на Проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план (ПРЗ), в обхвата на поземлен имот №000541 в землището на гр.Мизия, обл.Враца, с цел образуване на нови имоти с площ около 1,000 дка и промяна на предназначението му от „Хартиена промишленост" в „За производство, склад и офиси".

със Заповед №РД-09-438/19.09.2012 г. е разрешено изработването на Проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план (ПРЗ), в обхвата на поземлен имот №000566 в землището на гр.Мизия, обл.Враца, с цел образуване на 20бр.нови имоти с площ около 1,000 дка и промяна на предназначението му от „Хартиена промишленост" в „За складова база и ремонтна дейност".

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
/Д-Р В.КРУШОВЕНСКИ/

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"