Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Социални дейности Център за социална интеграция

Център за социална интеграция

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 
     Създава се по проект "Промяна на политиката и практиките на общините в обслужването на възрастни и хора с увреждания" на Националното сдружение на общините на Република България, финансиран по Програма ФАР-АКСЕС 2000 на Европейския съюз. Проектът е на стойност 10 000 лв. и се реализира 2003 г. Чрез този проект като пилотна, община Мизия съдейства за активното включване на възрастните и хората с увреждания в процеса на провеждане на адекватна общинска политика и за промяна на общинските практики в работата с хората от целевите групи.
     ЦСУ предоставя административни, информационни и консултантски услуги, които осигуряват социалната интеграция на възрастните и на хората с увреждания. Чрез този център общината им осигури възможност да живеят достойно и сигурно, получавайки необходимата обществена подкрепа. Изгради се мрежа от услуги във всички селища на общината. От м.януари 2004 г. ЦСУ е структурно звено в общинската администрация - общината осигури линейка и нейната издръжка за обслужване на крайно нуждаещите се граждани.
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Български
 
Банер
 
Банер
Банер
Банер

Последни новини