Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Социални дейности Домашен социален патронаж

Домашен социален патронаж

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
     През 1989 год. в гр. Мизия е разкрито заведение за предоставяне на социални услуги в обичайна домашна среда - Домашен социален патронаж. Това е форма на социални услуги, доказала своята ефективност през годините. Дейността на социалното заведение е насочена към подпомагане лицата от третата възраст и тези, нуждаещи се от специални грижи, които не са в състояние да организират и задоволяват своите жизнени потребности в обичайна домашна среда. Капацитетът на заведението е 140 обслужвани лица от пет населени места : гр.Мизия и селата от общината. ДСП е социална услуга, която се предоставя на територията на общината и се превърна в модерна и адекватна на потребностите на общността услуга. Разнос храна ползват 70 човека от цялата община.
     По Национална програма "Социални услуги в семейна среда" през 2009 г. към Домашен социален патронаж имаше назначени 10 Домашни помощници във всички населени места в общината, които обслужваха 56 възрастни самотни хора и хора с увреждания по домовете.
     Предоставяните социални услуги са:
  • доставятне топла и разнообразна храна по домовете
  • почистване на дома
  • оказване на помощ и съдействие при поддържане на лична хигиена, възникнали социални, здравословни, битови проблеми и обогатяване културния живот .
     Непрекъснато се увеличава броят на желаещите да ползват услугите на ДСП
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"