Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ЗАПОВЕД

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.133 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Заповед № РД11-999/02.08.2012г. на Изпълнителния директор на БАБХ, Заповед №РД-18-ДО1/09.08.2012г. на Областния управител на Област Враца, във връзка с констатирани случаи на заболяването Африканска чума по свинете /АЧС/ на територията на Руската федерация и Република Украйна и взети решения на заседание на Общинската епизоотична комисия в община Мизия и с цел недопускане разпространението на болестта на територията на общината

З А Б Р А Н Я В А М :

1. Превоза на свине без ветеринарно-медицински свидетелства и с нерегистрирани МПС- та;
2. Да се изхранват домашни свине с кухненски отпадъци, както и с отпадъци от депа;

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на ст. спец. "Екология и БКС" –Маргарита Константинова, екоконтрольор – Пейо Беляшки, служители на ПУ- Мизия.
При констатирани нарушения незабавно да се уведомяват служителите на БАБХ.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на населението на община Мизия, като бъде разлепена на общодостъпни места във всички населени места, да бъде качена на сайта на общината miziabg.com. и да се излъчва по кабелна телевизия и РТВ.
Да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"