Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Социални дейности Здравеопазване

Здравеопазване

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

     Динамичността, с която се извършват промените налага бързо и навреме да се реагира на всички промени засягащи социалния статус и медицинското обслужване на населението в общината Мизия.

     Здравното осигуряване на населението от Община Мизия се обезпечава съгласно нормативните документи, определящи здравната реформа в цялата страна.
На населението от общината бе дадена възможност за свободен избор на общопрактикуващ лекар и стоматолог. По данни от Районен център по здравеопазване - гр. Враца (РЦЗ), на територията на Община Мизия функционират, както следва:

  • Амбулатории за първична медицинска помощ - индивидуални практики - 5;
  • Амбулатории за специализирана медицинска помощ - индивидуални практики - 1;
  • Амбулатории за първична стоматологична помощ - индивидуални практики - 2.

     Всички определени в общината медицински практики са заети от лекари, като за тези които покриват две населени места за оказване на 24 часова медицинска помощ са предвидени сключване на договори с медицински фелдшери.
     Специализираната медицинска помощ на територята на общината се осигурява от лекари от МБАЛ, гр. Оряхово с призната специалност в съответната медицинска област.
     Извънболничната помощ след 01.07.2000г. се финансира от Национална здравно осигурителна каса (НЗОК).
     Тенденцията в общината е търсенето на специалисти и от други специалности с цел разширяване на специализираната помощ.
     Болничната помощ в общината се осъществява от Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Оряхово и Многопрофилна болница за активно лечение- гр. Козлодуй.

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Български
 
Банер
 
Банер
Банер
Банер

Последни новини