Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Констативен протокол във връзка с наводнение следствие повишаване нивото на р. Скът в периода 28.05. – 01.06.2012 г., в гр. Мизия и с.Крушовица

Констативен протокол във връзка с наводнение следствие повишаване нивото на р. Скът в периода 28.05. – 01.06.2012 г., в гр. Мизия и с.Крушовица

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

 

Днес 13.06.2012 г., в изпълнение на Заповед № РД.09-248 от 04.06.2012 г. на Кмета на Община Мизия се събра комисия в състав:
1. Цветан Василев – Зам. Кмет на община Мизия;
2. Дафинка Берчева – Гл. специалист УТС, община Мизия;
3. Асен Бенов – Представител на областно управление на „ПБЗН"
4. Мариана Цекова – Експерт – оценител
Която посети имотите, за които има информация, че са наводнени следствие повишаване нивото на р. Скът в периода 28.05. – 01.06.2012 г., в гр. Мизия и с.Крушовица и направи оглед и измерване на нанесените щети.
При огледа комисията

КОНСТАТИРА

Следното:

1. ВЛАЙКО ПЕТРОВ КРУШОВЕНСКИ от гр. Мизия, ул. „Гаврил Георгиев " № 3
ДОКУМЕНТ: Искане № АО.9400-974/02.06.2012 г.
ОПИСАНИЕ НА ВРЕДИТЕ:
• сутерен къща – навлажнена и обрушена външна и вътрешна мазилки Н = 1,20 – 1,40 м.
• лятна кухня с площ 13,0м2.– навлажнена и обрушена варова мазилка
• гараж - ЗП=18 м2 , навлажнена и обрушена външна и вътрешна мазилки Н = 0,40 – 0,50 м
• стопанска постройка. Новопостроена. Носещи стени от тухлена зидария и бетонов пояс . Дървена покривна конструкция, покрита с LT ламарина. Година на построяване – 2002г. с вертикални пукнатини в размер на 1,5-2,0 см
• стопанска постройка. Носещи стени от тухлена зидария и бетонови основи. Дървена покривна конструкция, покрита с керемиди с вертикални пукнатини в размер на 6-7 см и през бетоновата част от стената.

2. ТИНКО ЦВЕТКОВ КЪНОВ от гр. Мизия, ул. „3-ти март " № 26
ДОКУМЕНТ: Искане № АО.94-00-906/04.06.2012 г.
ОПИСАНИЕ НА ВРЕДИТЕ:
• мазе на къщата – навлажнена и обрушена вътрешна мазилки Н = 0,50 м, пукнатини и слягания не се констатираха.

3. ВАСИЛ ЙОСИФОВ СЕРГЕНКОВ от гр. Мизия, ул. „3-ти март " № 30
ДОКУМЕНТ: Молба № АО.94-00-955/08.06.2012 г.
ОПИСАНИЕ НА ВРЕДИТЕ:
• сутерен на къщата – навлажнена и обрушена вътрешна мазилки Н = 0,50 м, пукнатини и слягания не се констатираха.

4. МАЛИНА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА от гр. Мизия, ул. „Сергей Румянцев " № 59
ДОКУМЕНТ: Искане № АО.94-00-954/08.06.2012 г.
ОПИСАНИЕ НА ВРЕДИТЕ:
• мазе на къщата – навлажнена и обрушена вътрешна мазилки Н = 0,50 м,
пукнатини и слягания не се констатираха.
• Кухня/ пристройка, партер/ с полезна площ – 16 м2, навлажнена и обрушена вътрешна вароциментова мазилка. Кухненско обзавеждане от MDF, 10 % от НВС /намокрени основи в контакт с пода /, пукнатини и слягания не се констатираха.

5. АЛЬОША ГОРАНОВ ИВАНОВ от гр. Мизия, ул. „Сергей Румянцев " № 61
ДОКУМЕНТ: Искане № АО.94-00-968/11.06.2012 г.
ОПИСАНИЕ НА ВРЕДИТЕ:
• мазе на къщата – навлажнена и обрушена вътрешна мазилки Н =1,00 м, пукнатини и слягания не се констатираха.
• ЛЕХИ ЗАСАДЕНИ С ПИПЕР – 5 БР., лехите са покрити с нанос , корените на растенията са преовлажнени и загиват. Не се очаква добив.

6. ХРИСТИНА КОСТОВА ГЕНОВА, с. Крушовица, ул. „Аврам Стоянов " № 20
ОПИСАНИЕ НА ВРЕДИТЕ:
• Основи на къщата – навлажнена мазилка Н =0,40 м., пукнатини и слягания не се констатираха.
• Трайно насаждение – лозе – 0,600дка, само новозасадени главини на мястото на измръзналите са заталачени

7.ПЛАМЕН СИМЕОНОВ СТЕФАНОВ, с. Крушовица, ул. „Петър Цветков" № 70
ОПИСАНИЕ НА ВРЕДИТЕ:
• Основи на къщата – навлажнена мазилка Н =1,20 м. Обрушена външна и вътрешна мазилки . Ппукнатини и слягания не се констатираха.

8.ХРИСТО ВАСИЛЕВ КАМЕНОВ, с. Крушовица, ул. „Аврам Стоянов " № 22
ОПИСАНИЕ НА ВРЕДИТЕ:
• Основи на къщата – навлажнена каменна зидария Н =0,40 м., пукнатини и слягания не се констатираха.
• Площ засадена с картофи - Полезна площ – 18 м2
• Лехи засадени с червен лук – 7БР. Полезна площ – 25 м2
Лехите са покрити с нанос , корените на растенията са преовлажнени и загиват. Не се очаква добив.

9.ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА /ДАНИЕЛА ТОШКОВА ИВАНОВА/, с. Крушовица, ул. „Петър Цветков" № 68
ОПИСАНИЕ НА ВРЕДИТЕ:
• Гараж с търговско предназначение – навлажнена мазилка Н = 0,50 м. Стени от тухлена зидария и покрив – стом. бет. плоча Остъклени рамки от винкел. Обрушена външна и вътрешна мазилки . Ппукнатини и слягания не се констатираха. Към момента на събитието обекта не се използва по предназначение.
Във връзка с направените костатации, комисията

Р Е Ш И :

Нанесените щети на описаните имоти имат естеството на текущ ремонт, за който не се предоставя възстановителна помощ, съгласно разпоредбите на чл.29, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС.
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

КОМИСИЯ:
1. /п/ (Ц. Василев)
2. /п/ (Д. Берчева)
3. /п/ (А. Бенов)
4. /п/ (М. Цекова)

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"