Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Обявление

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Община Мизия, област Враца на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ обявява, че е изработен Проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план (ПР), в обхвата на УПИ VІІІ и ІХ, кад.№465, кв.57 по плана на с.Крушовица, общ.Мизия, обл.Враца, с цел урегулиране на допълнителна площ към имот със съществуваща сграда /УПИ VІІІ/ от имот източно от сградата - също общинска собственост и преотреждане на УПИ ІХ „За обществено обслужване".
Изработеният проект се намира в Община Мизия в Дирекция "УТИСХД", стая 209.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в едномесечен срок от датата на съобщението до Общинска администрация гр.Мизия.

 

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"