Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. ВРАЦА”

РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. ВРАЦА”

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
На 12 юни в Общински клуб Мизия се състоя работна среща с Областния информационен център- Враца. На събитието присъстваха представители на местната власт, неправителствени организации и граждани. Управителят на центъра Цветана Иванова представи екипа и запозна присъстващите с най-важните задачи и видовете услуги, които предлага центъра
Областният информационен център е създаден по проект на Община Враца „ Изграждане и функциониране на Областен информационен център в гр. Враца", Договор за безвъзмездна финансова помощ №.BG161РО002-3.3.02-0025-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Той ще подпомага потенциалните и настоящи бенефициенти по европейски проекти , като разпространява информация за открити процедури по Оперативни програми и популяризира добрите практики по проекти на регионално и национално ниво.

Посетителите на място могат да получат достъп до информация за финансиране по всички Оперативни програми, съфинансирани от структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Целевата група на центъра са общини, общински и регионални структури и институции, структури на гражданското общество, НПО, представители на бизнеса, браншови организации, образователни институции, представители на медиите, както и всички заинтересовани граждани.

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"