Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения ВНИМАНИЕ !!! ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН

ВНИМАНИЕ !!! ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
ПОЖАРНА ОПАСНОСТ И ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ ПО ВРЕМЕ НА ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТА 2012 ГОДИНА

Със заповед № РД.09-263/12.06.2012 г. на кмета на Община Мизия се определя период на настъпване на „Восъчна зрелост" при посевите от житни култури както следва:

® За овес и ечемик- 20 юни- 10 юли

® За пшеница, ръж и тритикале- 1 юли- 10 юли

1.Забранява се на гражданите, туристите, пастирите, пчеларите, ловците и др. които преминават или извършват определени дейности покрай посевите и фуражните площадки да :

- използват открит огън или пушат на разстояние по-малко от петдесет метра от посеви и складове за фураж от настъпване на восъчна зрялост до окончателно прибиране на сламата.

- използват сигнални ракети и огнестрелни оръжия в района на посеви и фуражни площадки.

Чл.6 ал.1.т.2 от Закона за опазване на земеделските земи ЗАБРАНЯВА изгарянето на стърнища и др. растителни остатъци в земеделските земи.

ГРАЖДАНИТЕ СА ДЛЪЖНИ :

1. Да не спират моторни превозни средства и установяват лагери в /или на разстояние най-малко 5 метра до посевите след настъпване на восъчната зрялост.

2. Да предприемат незабавни мерки за съобщаване при пожар и запалвания.

3. Да се включват в гасенето на пожара при необходимост и изпълняват стриктно разпорежданията на ръководителя на оперативните действия.

Частните стопани, земеделци, наематели, арендатори и ползватели на земеделска земя са длъжни да не допускат в обработваните от тях площи възникването на пожари и запалвания и разпространението им в съседни земи, гори, съоръжения и обекти.

При откриване признаци на пожар в полето, незабавно съобщавайте на тел: 112

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ:/П/

Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"