Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Заповед

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 71, ал.1 от Закона за движение по пътищата

З А Б Р А Н Я В А М :

Движението на Пътни превозни средства /ППС/ с животинска тяга, на територията на община Мизия, които не са оборудвани съгласно изискванията на чл. 71, ал.1 от Закона за движение по пътищата, а именно:

„чл. 71 (1) Всяко пътно превозно средство с животинска тяга трябва да има два бели или жълти светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя отзад, а при движение през нощта и при намалена видимост - отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. Светлоотразителите трябва да са разположени симетрично от двете страни на превозното средство.",

както и такива които не са оборудвани с престилки за животински отпадъци.

При констатиране на нарушение на разпоредбите на настоящата заповед, на нарушителите ще бъдат съставяни актове за административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Заповедта да се обяви публично, чрез официалната интернет страница на община Мизия, кабелна телевизия и да бъде поставена на информационните табла в сградата на общинска администрация Мизия и на тези в кметствата на територията на община Мизия. Същата да бъде разлепена и на общодостъпни места.

Контролът по изпълнение на настоящата Заповед възлагам на ПУ- гр. Мизия

КМЕТ НА

ОБЩИНА МИЗИЯ:

Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"