Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

НОРМАТИВНО ИЗМЕНЕНИ СРОКОВЕ – за дейностите

по сключване на споразумения за ползване на масиви – стопанска 2012 – 2013 година

ИЗМЕНЕНИЯ  в  ЗСПЗЗ - ДВ бр.25 от 27.03.2012г

 

 

1.Чл. 37б от ЗСПЗЗ

 

- до 31 юли – подаване на декларация по чл.69, ал.2 от ППЗСПЗЗ от собственици и по чл.70, ал.2 от ППЗСПЗЗ от ползватели, придружени с копия от договори за наем, аренда и съвместна обработка на земята, които не са регистрирани в ОСЗ

- до 31 юли – подаване на заявление за участие в споразумение за ползване по чл.37в, ал.2 - посочват се имотите, ползвани на правно основание, съгласно регистрираните в ОСЗ договори или документи за собственост,

 

Декларациите за повече от 10 /десет/ броя имоти

се представят в ОСЗ и на магнитен носител

в електронен формат

 

- до 10 август – ОСЗ предоставя на комисията по чл.37в, ал.1 списък и картен материал за имотите по чл.37в, ал.3, т.2 /бели петна/ с данни за собствениците им и дължимото рентно плащане за съответното землище

 

2. Чл.37в от ЗСПЗЗ

 

- до 5 август – издаване на заповед на директора на ОДЗ за комисия, която ръководи сключването на споразумение

- до  30 август се  сключва и актуализира споразумението за следваща стопанска  година

- до 15 септември - ако няма споразумение, комисията изготвя проект за служебно разпределение

- до 1 октомври – издаване на заповед на директора на ОДЗ за разпределение на масивите в землището

- до  10 октомври - обявяване на заповедта на ОДЗ

- до 10 септември на съответната година - внасяне на суми от ползвател за имотите по чл.37в, ал.3, т.2  /бели петна/ по банковата сметка за чужди средства на общината

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"