Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Обява

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Община Мизия, област Враца на основание чл.121, ал.1 и във връзка с чл.128, ал.5 от ЗУТ обявява обществено обсъждане на проект за ПУП(Подробен устройствен план) за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадни води, канализационна мрежа и съпътстваща я водопроводна мрежа на гр.Мизия" и Парцеларен план за трасета на: електропровод, довеждащ колектор и довеждащ водопровод в землището на гр.Мизия, обл.Враца.

Обсъждането ще се проведе в гр.Мизия в малката зала на културния дом на 23.04.2012год. от 16,00 часа.

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"