Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини Съобщение във връзка с частично изменение на действащия подробен устройствен план

Съобщение във връзка с частично изменение на действащия подробен устройствен план

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Община Мизия на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РД-09-12/11.01.2012 г. на кмета на общината е разрешено изработването на проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план /ПР/ в обхвата на УПИ І, кад.№563, кв.29 по плана на гр.Мизия.
Община Мизия на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед
№РД-09-12/11.01.2012 г. на кмета на общината е разрешено изработването на
проект за частично изменение на действащия подробен устройствен план /ПР/ в
обхвата на УПИ І, кад.№563, кв.29 по плана на гр.Мизия.
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"