Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини Обявление

Обявление

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.40, ал. 4 от Закона за общинската собственост

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че община Мизия има намерение да кандидатства по програма за изграждане на пречиствателна станция, за нуждите на гр. Мизия, като за осъществяване на намерението, съгласно чл.40, ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.24г., ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи е необходимо да се извърши замяна на общински имот с имот №059007 – собственост на «Гринбърг» ООД, гр. София, подходящ за изграждане на пречиствателната станция.

Предмет на замяната са следните имоти:

  • ПИ №059007, с площ 15,425 дка, ІІІ категория, НТП «Нива», местността «Горно ливаде», землището на гр. Мизия - собственост на «Гринбърг» ООД, гр. София
  • ПИ № 162043 с площ 21,000 дка, НТП «нива», ІІІ категория, местността «Старо пасбище», землището на гр. Мизия - собственост на община Мизия

До «Гринбърг» ООД, гр. София е отправено предложение за замяна на имотите, в съответствие с чл.40, ал.4 от Закона за общинската собственост.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно реализацията на горе посочената замяна, могат да го направят писмено в Общинска администрация, гр. Мизия, ул. "Г.Димитров" №25-27.

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"