Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини Обявление

Обявление

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.40, ал. 4 от Закона за общинската собственост

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че община Мизия има намерение да кандидатства по програма за изграждане на пречиствателна станция, за нуждите на гр. Мизия, като за осъществяване на намерението, съгласно чл.40, ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.24г., ал.9 от Закона за собствеността и стопанисването на земеделски земи е необходимо да се извърши замяна на общински имоти с имот №059005 – собственост на «СЕРЕС» АД, гр. София, подходящ за изграждане на пречиствателната станция.

Предмет на замяната са следните имоти:

  • ПИ №059005, с площ 6,100 дка, с НТП «нива», ІІІ категория, местността «Горно ливаде», землището на гр. Мизия - собственост на «СЕРЕС»АД, гр.София
  • ПИ № 010019 с площ 4,096 дка, НТП «нива», ІV категория, местността «Блатото», землището на гр. Мизия - собственост на община Мизия
  • ПИ № 017018 с площ 2,642 дка, НТП «нива», ІV категория, местността «Блатото», землището на гр. Мизия - собственост на община Мизия

До «СЕРЕС» АД, гр. София е отправено предложение за замяна на имотите, в съответствие с чл.40, ал.4 от Закона за общинската собственост.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно реализацията на горе посочената замяна, могат да го направят писмено в Общинска администрация, гр. Мизия, ул. "Г.Димитров" №25-27.

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"