Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини Обява от "Косаня" ЕООД

Обява от "Косаня" ЕООД

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. ДВ бр.3/2011г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за:

"Узаконяване водочерпене от кладенец, намиращ се в района на Автобаза, собственост на "Косаня"ЕООД в гр.Мизия."

Местоположение: Намира се в имот № 000439 в землището на гр.Мизия, общ.Мизия, обл.Враца, местност "Горно ливаде" с ЕКАТТЕ 48043.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно реализацията на горепосоченото инвестиционно предложение, могат да го направят писмено в Община Мизия или в РИОСВ гр.Враца, ул."Екз.Йосиф" № 81, п.код 3000.

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"