Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало ИЗБОРИ 2011 Съобщение

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
Общинска администрация Мизия уведомява избирателите във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на РБ и общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметствата за:

І.Изборите за президент и вицепрезидент

1.Заявление за заличаване от избирателните списъци на имената на гражданин, заминал извън РБ не по-малко от два месеца преди изборния ден – до 07.10.2011 г.включително

2.Заявление-декларация за издаване на удостоверения за гласуване на друго място на лицата, служебно заети в произвеждането на изборите (кандидат за президент/вицепрезидент/член на ЦИК/ОИК/наблюдател) – до 08.10.2011 г.включително

3.Заявление-декларация за гласуване в определено населено място /отнася се за избирателите, които за двата вида избори на 23 октомври 2011 г. са включени в различни населени места и не могат с искане по настоящ адрес да гласуват на всички видове избори в едно и също населено място/ – до 08.10.2011 г.включително

4.Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – до 08.10.2011г. включително

5.Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци-до 15.10.2011г.включително

6.Заявление за дописване имената на гражданите, които имат право да гласуват в съответната секция, но са пропуснати – до предаване избирателните списъци на СИК на 22.10.2011 г.дописването се извършва по писмено искане на избирателя /Приложение № 8 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент / от съответната общинска администрация

7.Заявление от български граждани, живеещи извън РБ, които се намират в страната в изборния ден, за вписване в избирателния списък на секцията по постоянен адрес от който са заличени – до предаване списъците на СИК

ІІ.Изборите за общински съветници и кмет

1.Заявление за вписване по настоящ адрес на избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места – до 08.10.2011 г.включително

2.Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци-до 15.10.2011г. включително

3.Заявление за дописване в избирателните списъци имената на гражданите ,които имат право да гласуват в съответната секция , но са пропуснати – до предаване избирателните списъци на СИК на 22.10.2011 г.дописването се извършва по писмено искане на избирателя /Приложение № 6 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове / от съответната общинска администрация

Заявленията от гражданите във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове и изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 23 октомври 2011 г.са по образец и се подават при служителите от звена „ГРАО” в общинската и кметските администрации.

За информация тел: 09161 / 23-15
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Последни новини


Български
 
Банер
 
Банер
Банер
Банер
Заповед относно посегателство върху сгради общинска собственост
Със заповед на кмета на община Мизия строго се забранява достъпа на външни лица на територията на сградата на бившето Младежко общежитие както и всякакво посегателство и вандалски прояви срещу сгради общинска собственост.
При констатиране на нарушение на разпоредбите на настоящата заповед , ако извършеното деяние не съставлява престъпление на нарушителите ще бъдат съставяни актове за административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Достъпа на външни лица на територията на сградата на бившето Младежко общежитие както и всякакво посегателство и вандалски прояви срещу сгради общинска собственост.

 

     

При констатиране на нарушение на разпоредбите на  настоящата заповед ,ако извършеното деяние не съставлява престъпление на нарушителите ще бъдат съставяни актове за административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания    /ЗАНН /.

 
Съобщение относно подмяна на лични документи

Ръководството на Община Мизия уведомява всички граждани, които са се записали за подмяна на лични документи, че мобилната станция на РПУ Оряхово, ще бъде отворена в гр. Мизия на 17 септември 2011 г./ събота / от 10,00 ч. в сградата на Община Мизия, І етаж, стая 102, и ще приема заявления.

Моля носете старите си лични документи, документ за платена държавна такса, а за смяна на шофьорска книжка и медицинско свидетелство.