ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Обучителна платформа Act4Eco и преход към чиста, възобновяема енергия.
 
Община Мизия подкрепя усилията за повишаване общвствената осведоменост
по въпросите свързани с намаляване на въглеродния отпечатък на домакинствата.
 
Платформата представя конкретни стъпки за повишаване на енергийната ефективност
на домовете ни, чрез мерки за енергийно обновяване,
постигане на по-добро управление на енергийното потребление от страна
на гражданите, производство на собствения енергия у дома,
разпознаане на навиците, водещи до енергийно не(ефективно поведение).
 
Плаформата с отворен достъп Act4Eco, може да разгледате тук - https://act4eco.eu/?lang=bg.

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"