ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Профил на купувача 2020-9 „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор, във връзка с реконструкция на площад в с.Софрониево, община Мизия“

2020-9 „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор, във връзка с реконструкция на площад в с.Софрониево, община Мизия“

E-mail Print PDF
There are no translations available.

2020-9 „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор, във връзка с реконструкция на площад в с.Софрониево, община Мизия“

1. Решение за откриване на процедура [12.06.2020г. 16:15]

2. Обявление за откриване на процедура [12.06.2020г. 16:17]

3. Указания [12.06.2020г. 16:19]

4. Методика за оценка [12.06.2020г. 16:21]

5. Техническа спецификация [12.06.2020г. 16:23]

6. Проект на договора [12.06.2020г. 16:25]

7. Образци [12.06.2020г. 16:27]

Приложение №2 - Техническо предложение

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"