ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Профил на купувача 2020-8 „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на община Мизия” по 3 (три) обособени позиции"

2020-8 „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на община Мизия” по 3 (три) обособени позиции"

E-mail Print PDF
There are no translations available.

2020-8 „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на община Мизия” по 3 (три) обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на град Мизия”

Обособена позиция №2: „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на с.Софрониево”

Обособена позиция №3: „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на с.Войводово”


1. Решение за откриване на процедура [11.06.2020г. 16:15]

2. Обявление за откриване на процедура [11.06.2020г. 16:17]

3. Указания [11.06.2020г. 16:19]

4. Техническа спеификация [11.06.2020г. 16:21]

5. Проект на договора [11.06.2020г. 16:23]

6. Образи [11.06.2020г. 16:25]

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"